Wat doen wij? De volgende diensten kunnen wij uitvoeren

Brandwerende afdichtingen

Brandwerende applicaties

Bekleden van staalconstructies

Wat doen wij? Inspectie van Snijders Services

Snijders Services is gespecialiseerd in het inspecteren van speeltoestellen en de daarbij horende valondergronden. Deze inspecties worden bij ons uitsluitend uitgevoerd door onze daarvoor geclassificeerde SVS **-inspecteur, hierdoor wordt er met een vakkundige blik naar jouw speelplaats gekeken. Twijfel niet langer en kies voor Snijders Services jouw partner voor een zorgeloos beheer van je speelplaats.

Hoe zit het precies met deze verplichtingen rondom de veiligheid van speeltoestellen? Deze zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) waar iedereen, van producent tot beheerder van speeltoestellen, zich aan moet houden. In het warenwetbesluit staat een verwijzing naar de Europese normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden). Als een toestel voldoet aan die normen, wordt er vermoed dat het toestel veilig is en daarmee aan het WAS voldoet. De beheerder (eigenaar van de grond waarop het toestel is geplaatst) is verantwoordelijk voor het veilig houden van speeltoestellen.

Snijders Services is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse soorten veiligheidsinspecties op het gebied van spelen. Zo helpen wij u graag met de uitvoering van de:

Algehele jaarlijkse hoofdinspectie:
Tijdens de jaarlijkse hoofdinspectie toetsen wij het algehele veiligheidsniveau van het desbetreffende toestel en valondergrond.

Opleverinspectie:
Tijdens een opleverinspectie toetsen wij of de speeltoestellen en valondergronden volgens de geldende Nen-normen zijn geplaatst.

Operationele / Functionele inspectie:
Tijdens deze inspectie wordt de functionaliteit, stabiliteit en onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient elke 1 tot 3 maanden te worden uitgevoerd of zoveel vaker als de fabrikant in zijn onderhoud- en inspectie voorschrift heeft vastgelegd.

Visuele inspectie:
Hierbij worden evidente gevaren als gevolg van vandalisme, gebruik of weersomstandigheden gesignaleerd. Deze inspectie dient uitgevoerd te worden in de frequentie zoals beschreven in het onderhoud- en inspectie voorschrift van de fabrikant.

Onze inspecteurs beschikken over het certificaat SVS-inspecteur**, dit houdt in dat zij bekent zijn met de NEN-EN1176 en NEN-EN1177 normen waar speeltoestellen en valondergronden in Nederland aan dienen te voldoen. Aan de hand van deze normen wordt er naar de toestellen gekeken om te kijken of er eventuele gebreken (afwijkingen van de norm). Deze bevindingen worden allemaal digitaal gedocumenteerd in Playmapping.

Met Playmapping heeft u de inspectie volledig digitaal en kunt u, bij een eventuele controle van de NVWA, door middel van een inlogcode en gebruikersnaam de logboeken ophalen. Mochten er aan de hand van de veiligheidsinspecties blijken dat er gebreken zijn in vastgesteld in uw speeltoestellen en/of valondergronden. Niet getreurd wij bij Snijders Services helpen u dan graag verder en voeren het nodige onderhoud voor u uit.

 

Onderhoud & Inspectie

Het juiste onderhoud aan speeltoestellen en speelplaatsen draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van onveilige situaties voor kinderen. Om deze onveilige situaties te voorkomen voeren wij, aanvullend op de diverse veiligheidsinspecties, onderhoud en reparaties aan je toestellen en valondergronden uit. Mochten er dus aan de hand van inspecties gebreken aan jee toestel zijn geconstateerd, of heb je last gehad van vandalisme, kunnen wij dit dus eenvoudig voor je verhelpen. Zodat de kinderen weer op een veilige manier gebruik kunnen maken van de speelplaats.